IP - Klasser

1:a siffran

Beskrivning

0

Inget skydd

1

Skydd mot föremål större än 50 mm

2

Skydd mot föremål större än 12 mm

3 Skydd mot föremål större än 2,5 mm
4 Skydd mot föremål större än 1 mm
5 Skydd mot damm
6 Dammtät

 

2:a siffran

Beskrivning

0

Inget skydd

1

Skydd mot droppande vatten

2

Skydd mot droppande vatten vid lutning av högst 15°
3 Skydd mot strilande vatten
4 Skydd mot överstrilning med vatten
5 Skydd mot vattenstråle
6 Skydd mot tung sjö
7 Skydd mot inverkan av kortvarig nersänkning i vatten
8 Skydd mot inverkan av långvarig nersänkning i vatten