Hårdhet i trä

Träets hårdhet mäts i brinell. Ju hårdare träet är, desto högre brinelltal.
De vanligaste träslagen har följande hårdhet. Samtliga värden är medelvärden:

1,3   -  Gran
2,0   -  Al
2,0   -  Furu
2,2   -  Pitchpine
2,6   -  Björk
2,8   -  Mahogny, Asien
2,9   -  Hevea
3,0   -  Körsbär, Kina
3,0   -  Teak
3,4   -  Ask
3,4   -  Bok
3,5   -  Lönn
3,5   -  Ek
3,5   -  Mahogny, USA
3,6   -  Körsbär, USA
4,3   -  Merbau